درخواست شرکت لاستیک یزد جهت اجرای پروژه استقرار چرخه بهره وری

مجتمع صنعتی لاستیک یزد در نظر دارد در سال 92 چرخه مدیریت بهره وری را در سطح فرآیند های تولید خود اجرا کرده و به این منظور دوره یک روزه با حضور مدیر عامل و سایر مدیران ارشد این شرکت در روز سه شنبه بیست و دوم اسفند ماه سال۱۳۹۱ در محل تولیدی این شرکت در شهر یزد برگزار شد. در این کارگاه پس از ارائه مفاهیم اولیه در ارتباط با مدیریت اقتصادی بنگاه، عملکرد اقتصادی شرکت لاستیک یزد بر اساس شاخص های اندازه گیری شده برای این شرکت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.