راه یابی 4 شرکت برتر در جشنواره ملی بهره وری به مسابقات تجربیات برتر و جایزه جهانی بهینه کاوی

پس از برگزاری چهارمین دوره جشنواره ملی بهره وری و انتخاب 10 شرکت برتر در این دوره و در پی دعوت جایزه جهانی بهینه کاوی از کشور ایران جهت حضور در این مسابقات بین المللی،شرکت های لاستیک بارز، فولاد مبارکه اصفهان و لیزینگ اقتصاد نوین به مرحله دوم مسابقه بین المللی تجربیات برتر و بانک پاسارگاد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز به مرحله دوم جایزه جهانی بهینه کاوی راه یافتند.

مسابقات بین المللی تجربیات برتر و جایزه جهانی بهینه کاوی از سوی شبکه جهانی بهینه کاوی (GBN) به صورت سالیانه برگزار می گردد که در سال جاری دومین دوره این جایزه در کشور سنگاپور برگزار خواهد گردید و از آنجاییکه کشور ایران نیز عضو این شبکه جهانی می باشد و طی سال های گذشته جشنواره ملی بهره وری 4 دوره موفقیت آمیز را تجربه نموده است لذا از شرکت های برتر در این جشنواره دعوت به عمل آمده تا در مسابقات بین المللی حضور یابند.بنابراین پروژه های برتر ارسالی از سوی این شرکت ها،پس از ارزیابی توسط دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری جهت معرفی به مسابقه جهانی، انتخاب و به دبیرخانه این جایزه ارسال گردید.دبیرخانه جشنواره 50 نفر روز کار کارشناسی برای تکمیل و نهایی نمودن فرم معرفی تجربیات موفق هر شرکت زمان اختصاص داد.

از شرکت هایی که پروژه های آن ها به مرحله نهایی مسابقات تجربیات برتر و جایزه جهانی بهینه کاوی راه پیدا کرده است، رسماً دعوت به عمل آمده است تا تجربیات خود را در مدت زمان 8 دقیقه در هشتمین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی و پنجمین کنفرانس بین المللی سرآمدی کسب و کار ارایه نمایند. از شرکت فولاد مبارکه اصفهان که به مرحله نهایی هر دو مسابقه بین المللی راه یافته است یک زمان 8 دقیقه­ای اضافه داده می شود تا تجربیات خود را در زمینه رویکرد کلی سازمان نسبت به بهینه کاوی نیز ارایه نماید. در نهایت در انتهای کنفرانس از بین شرکت های راه یافته به دور پایانی مسابقه تجارب برتر و جایزه جهانی بهینه کاوی، شرکت های برتر معرفی خواهند شد. این کنفرانس در یک دوره دو روزه برگزار می شود که نیمی از آن به ارایه تجربیات موفق اختصاص می یابد.

با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از 30 کشور در شبکه جهانی بهینه کاوی عضویتدارند، مسابقه تجربیات برتر و جایزه جهانی بهینه کاوی به منظور به اشتراک گذاری تجربیات موفق در بین اعضا به صورت سالیانه توسط این شبکه برگزار می گردد. این مسابقه سازمان ها را تشویق می کند تا بهترین تجارب عملیاتی، مدیریتی، فرآیندی، سیستمی و نیز طرح های ابتکاری خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از تجارب دیگران بهره مند شوند. هدف از انجام مسابقه کمک به سازمان ها برای افزایش سریع بهره وری و بهبود نتایج کسب و کار خود می باشد.