راه های ارتباطی

 

مرکز مشاوره مدیریت بهره وری

وابسته به

موسسه مديريت بهره وري هوشمند ايرانیان

آدرس:  تهران – خیابان ولیعصر –روبروی هتل تهران- خیابان ابن سینا- پلاک 4 – واحد4

شماره تماس:  43089000

شماره فکس:  43089999